Home/Tin Tức Hoạt Động/Trường Mẫu giáo Thị Nại triển khai các nội dung bồi dưỡng Chính trị hè năm 2020 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19

Tin Tức Hoạt Động

Trường mẫu giáo Thị Nại

Trường Mẫu giáo Thị Nại triển khai các nội dung bồi dưỡng Chính trị hè năm 2020 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19

mnthinai 27/08/2020 Lượt xem: 3


Thực hiện công văn số 06-CV/BTGTU ngày 17/8/2020 về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

Vào lúc 14 giờ ngày 26/8/2020, trường Mẫu giáo Thị Nại đã tổ chức triển khai các nội dung bồi dưỡng Chính trị hè năm 2020 cho toàn thể CB-GV-NV trong trường. Vì tổ chức tập trung trong lúc tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên nhà trường đã áp dụng các biên pháp phòng bệnh như: sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và ngồi giãn cách đúng theo quy định. Toàn thể CB-GV-NV trong trường đã học tập nghiêm túc, có sổ ghi chép đầy đủ.

Một số nội dung được triển khai học tập:

  1. Điểm mới nổi bật dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. (Bài nói của GS.TS Phùng hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2020)
  2. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Quy Nhơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Một số hình ảnh trong buổi học