Home/Thư Viện Ánh, Tin Tức Hoạt Động/Hội nghị CBVC năm học 2020 – 2021

Thư Viện Ánh

Trường mẫu giáo Thị Nại

Hội nghị CBVC năm học 2020 – 2021

mnthinai 04/10/2020 Lượt xem: 4


Năm học 2020 – 2021 là một năm học có nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị – xã hội của đất nước: là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cũng là năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục thi đua thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ chính trị và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Chống tiêu cựcvà khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Được sự nhất trí và chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn, trường Mẫu giáo Thị Nại tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020 – 2021 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm học 2019 – 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, đồng thời ký cam kết trách nhiệm giữa Công doàn và nhà trường, phát động phong trào thi đua và giải pháp những thắc mắc của cán bộ viên chức trong nhà trường, giúp nhà trường thực hiện tốt tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

Sau đây là một vài hình ảnh trong buổi Hội nghị: