Home/Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Trường mẫu giáo Thị Nại

Ban giám hiệu

Quản Trị 02/01/2018 Lượt xem: 11


Ban giám hiệu 2020-06-09T10:48:00+00:00

Nguyễn Thị Thanh Hậu

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ:Hiệu Trưởng
  • Điện thoại: 0905901944
  • Email:
  • Thông tin thêm: Phường Lê Hồng Phong – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Phan Thị Định

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại: 0982012223
  • Email: phanthidinh78@gmail.com
  • Thông tin thêm: Phường Đống Đa – TP. Quy Nhơn – Bình Định